Ajankohtaista

Toimintaan ilmoittautuminen

Toimintaan ilmoittaudutaan vuosittain kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Myös Jyväskylän 2.-luokkalaiset saavat koulun Wilman kautta ohjeet toimintaan ilmoittautumiseksi. 

Kaikki ilmoittautumisaikana ilmoittautuneet saavat paikan Jälkkäristä! Ilmoittautumisajan jälkeen otamme ryhmiin lapsia, mikäli ryhmissä on tilaa. Paikkatilannetta kannattaa kysyä suoraan ohjaajilta.

Kaikki yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot -välilehdeltä.

TOIMINTAMAKSUT

Toimintamaksut on vahvistettu toistaiseksi:

JYVÄSKYLÄ

Kokoaikainen maksu 130e/ kuukausi, sisarusalennus -25e toisesta sisaruksesta alkaen.

Osa-aikainen maksu 90e/ kuukausi, ei sisarusalennusta (oikeuttaa osalistumaan enintään 12 päivänä/ kalenterikuukausi). Ilmoitus osa-aikaisen paikan osallistumispäivistä on sitovasti tehtävä edellisen viikon torstaihin mennessä. Myöhemmin tehtyjen muutosten/ ilmoitusten osalta emme voi taata esim. erityisruokavalioon kuuluvien välipalojen saatavuutta.

Elokuun kokoaikainen maksu 90e, osa-aikainen maksu 90e.

HUOM!

Jyväskylän kaupunki voi hakemuksesta myöntää maksuun alennusta tai vapautusta tulojen tai muiden syiden perusteella. Tarkempaa tietoa asiasta löytyy osoitteesta www.jyvaskyla.fi/opetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta-jalkkari/jalkkariin-hakeminen-ja-maksut (kopioi osoite selaimen hakukenttään)

Maksualennus/ -vapautushakemukset käsittelee Jyväskylän kaupunki ja ne tulee toimittaa osoitteeseen

Käyntiosoite:
Palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö
Väinönkatu 1 B, 4. krs
40100 Jyväskylä


Postiosoite:
Jyväskylän kaupunki
Palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö
PL  82, 40101 Jyväskylä

Toimisto on avoinna ma, ti, to, pe klo 9–12 ja ke klo 12–15.
Asiakasmaksusihteeri Marja-Leena Heikkinen p. 014 266 8706

LAUKAA


Kokoaikainen maksu 120e/ kuukausi, sisarusalennus -20e toisesta sisaruksesta alkaen.

Osa-aikainen maksu 80e/ kuukausi, ei sisarusalennusta (oikeuttaa osalistumaan enintään 12 päivänä/ kalenterikuukausi). Ilmoitus osa-aikaisen paikan osallistumispäivistä on sitovasti tehtävä edellisen viikon torstaihin mennessä. Myöhemmin tehtyjen muutosten/ ilmoitusten osalta emme voi taata esim. erityisruokavalioon kuuluvien välipalojen saatavuutta.

Elokuun kokoaikainen maksu 100e, osa-aikainen maksu 80e.

Huom! Toimintapaikan irtisanomis- ja muutosaika on yksi (1) täysi kalenterikuukausi. Huomioittehan tämän olemalla yhteydessä muutosasioissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

_______________________________________________________________________________________________

Jälkkärin uutiskirje 1/2019

Lukuvuosi 2018-2019 on Jälkkärin 20-vuotisen taipaleen juhlavuosi!
Tässä Jälkkäri 20-vuotta uutiskirjeessä:

  • Koordinaattorin tervehdys
  • Jälkkäreiden juhlintaa 14.2.2019
  • Henkilökuva Jälkkäri-polun varrelta
  • Kuulumisia palveluntuottajien ryhmämuotoisesta työnohjauksesta
  • Norssin Jälkkäri esittäytyy
  • Synttärivuoden huipennus 8.5. Hipposhallissa

 

 

 

Talvinen tervehdys Jälkkäristä!

 
Jyväskylän kaupunki vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja noin puolet toiminnasta on opetuksen omaa ja puolet palveluntuottajien. Monet palveluntuottajista ovat olleet mukana jo Jälkkärin –alusta asti. Tässä uutiskirjeessä esittäytyy Norssin Jälkkäri ja henkilökuvassa Riitta Rajala, Jälkkäri-toiminnan perustaja.
 
Jälkkärit juhlivat ystävänpäivänä 14.2,2019 teemalla ”Meidän Jälkkäri” ja jokaisessa toimipisteessä järjestetään oman näköiset juhlat. Koulun henkilökunta on myös tervetullut tutustumaan tällöin toimintaan. Juhlavuosi huipentuu 8. toukokuuta klo 13-16 Hipposhallissa järjestettävään juhlaan, johon osallistuvat kaikki jälkkäriläiset ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvat verttiläiset.

Jälkkärin synttärijuhlat on vauhdikas liikunta- ja kulttuuripainotteinen tapahtuma, jossa lapset pääsevät kokeilemaan taitojaan erilaisissa toiminnallisissa työpajoissa. Juhlan musiikista vastaavat Tres Hombres ja Los Piratos-yhtyeet.
 
Jälkkärin liikunnallisuus ja toiminnallisuus oli hienosti huomioitu 31.1.2019 Jyväskylän kaupungin saamassa Opetusministeriön Likkuva koulu –pääpalkinnossa (kuva pääpalkinnon luovutustilaisuudesta alla). Jatketaan liikunnallisella teemalla myös tulevan kesän Kesä-Jälkkäreissä. 

Juhlaterveisin
suunnittelija Tella Vuolle-Oranen

 

 

Ystävänpäivänä 14.2. juhlitaan kaikissa Jälkkäreissä! 
20-vuotta täyttävää Jälkkäriä juhlistetaan jälkkäriläisten itsesuunnittelemalla ja toteuttamalla tavalla. Tule mukaan juhliin!

 

Henkilökuva Jälkkärin 20 –vuotisen polun varrelta


1990 –luvun alun lamavuosien aikana kunnallinen päiväkodeissa järjestetty iltapäivähoito ajettiin alas ja pienet koululaiset jäivät tyhjän päälle. Riitta Rajala toimi vuonna 1998 Kuokkalan päiväkodin johtajana ja hän huolestui vallitsevasta ilmiöstä. Riitta keräsi paikallisia yhdistyksiä ja järjestöjä ja alkoi luoda uudenlaista mallia iltapäivätoiminnan järjestämiseksi. Niin syntyi viiden kunnan seutukunnallinen malli Jälkkäri. Jälkkäri sanan ristiriitaiseksikin koetusta merkityksestä Riitta toteaa ”Jälkkäri on palvelu, joka tarkoittaa erityisen hyvää paikkaa lapselle koulupäivän jälkeen. Vähän niin kuin ”jälkiruokaa” lounaan jälkeen”
 
Jyväskylä on siis ollut edelläkävijänä nykyisen aamu- ja iltapäivätoiminnan mallin luomisessa. ”Merkittävä aloitus valtakunnalliseen kehittämiseen oli Eeva Ahtisaaren vierailulla Jyväskylässä. Hän tutustui uudenlaiseen tapaan toimia ja piti sitä erittäin tärkeänä perheiden näkökulmasta poistamaan lasten yksinäisiä iltapäiviä” kertoo Riitta. Valtakunnallisessa kehittämisessä olivat alkutaipaleella vahvasti mukana myös Lääninhallitus ja Nuori Suomi.
 
Yhteisen ja kovankin työn tuloksena aamu- ja iltapäivätoiminnastatoiminnasta tuli lakisääteistä perusopetuslain mukaista toimintaa vuonna 2004. Riitta kutsuttiin Opetushallitukseen erityisasiantuntijan tehtäviin kehittämään valtakunnallisesti toiminnan laatua ja yhtenäistämään kuntien malleja. ” Kunnat saavat toimintaa valtionosuutta sitä järjestäessään, mutta edelleenkään se ei ole kunnille pakollista. Lähes kaikki Suomen kunnat järjestävät kuitenkin toimintaa”, toteaa Riitta.
 
Lakisääteisyys toi toimintaa selkeitä yhteisiä reunaehtoja mm. ohjaajien kelpoisuusvaatimukset sekä toimintamaksujen suuruuden. ”Toimintamaksuja on tarkistettu vuoden 2004 jälkeen kahdesti, mutta monissa kunnissa ne ovat edelleen liian kalliita. Jyväskylän käyttöön ottamat maksuvapautus ja –alennuskäytännöt mahdollistavat lapselle toimintaan osallistumisen perheen tuloista huolimatta.”, kuvailee Riitta.
 
Toiminnasta on tullut luonnollinen osa perusopetusta, se on monipuolistunut ja mukaan on tullut yhteistyökumppaneita esim. järjestöjä, jotka tuovat toimintaa eri sisältöalueita. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa keskeistä on lasten turvallisuus ja kaverit. Päivittäinen välipala on kehittynyt ja se kuuluu asiakasmaksuun.
 
Riitta siirtyi eläkkeelle Opetushallituksesta vuonna 2015, mutta on edelleen vahvasti kehittämässä lasten ja nuorten koulupäivään liittyviä harrastemahdollisuuksia. Tällä hetkellä hän vie eteenpäin projektia, jossa viidessä tallinnalaisessa koulussa kehitetään kokonaiskoulupäivää.
Mutta miltä näyttää toiminta nyt aamu- ja iltapäivätoiminnan ”äidin” silmin katsottuna?
”Toiminta on laadukasta vapaaehtoista vapaa-ajan toimintaa, josta vastaavat ammattitaitoiset, koulutetut ohjaajat. Jatkotavoitteena on yhteistyön lisääminen koulupäivän yhteydessä olevien harrastustoimintojen kehittämiseksi. Tämä tapahtuu luomalla uusia tapoja tavoittaa ja osallistaa lapsia koulupäivässä olevien toimintojen suunnitteluun.  Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulisi olla kaikille lapsille maksutonta toimintaa koulun kerhotoiminnan kaltaisesti.  ”, sanoo Riitta pitkään kokemukseensa perustaen.  

 

Jälkkärin palveluntuottajat tutkaillevat työhönsä liittyviä ilmiöitä ja jakavat kokemustietoa ryhmätyönohjauksessa
 

Jälkkärin  palvelutuottajille tarjottiin syksyllä mahdollisuus ryhmämuotoiseen työnohjaukseen. Mahdollisuuteen tartuttiin ja ryhmä aloitti työnohjauskokoontumiset syyskuussa 2018 ja työnohjauksen parissa jatketaan ainakin tämän kevään ajan. Ryhmän ohjaajina toimivat työnohjaajaopintoja parhaillaan suorittavat, kaupungilla työskentelevät suunnittelupäällikkö Eeva Simula ja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen.

Miksi työnohjausta ja onko siitä hyötyä?  Työnohjauksen tavoitteet ja ohjauskertojen aiheet määritellään aina ryhmän kanssa yhdessä. Ryhmätyönohjauksessa on palveluntuottajien kanssa muun muassa käsitelty erilaisia asiakastilanteita, hyödynnetty ryhmän jäsenten keskinäistä tukea ja osaamista sekä pohdittu yhdessä erilaisia työntekemisen työkaluja ja malleja. Työnohjauksella parhaimmillaan voidaan syventää omaa ammattitaitoa, edistää ammatillista itseymmärrystä ja parantaa työssäjaksamista. Työskentelyssä ryhmäläisen tarpeet, toiveet ja tavoitteet ovat aina keskiössä. Työskentelytapa on voimavarakeskeinen ja dialoginen. Yhden kokoontumiskerran kesto on noin 1,5 tuntia ja tapaamiset ovat noin kuukauden välein. Ryhmä on kokenut työnohjauskokoontumiset hyödyllisiksi. On koettu, että työnohjaus on tarjonnut mahdollisuuden hypätä hetkeksi pois hektisestä arjen työstä, jakaa kokemuksia ja keskustella tärkeäksi koetuista asioista rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä. Myös ohjaajat ovat saaneet tärkeitä ja voimaannuttavia kokemuksia ryhmän kanssa työskentelystä.

 

 

Terveisiä Norssin Jälkkäristä!

 

Norssin Jälkkäri toimii Normaalikoulun tiloissa ja palvelua tuottaa Suomen Nuorisoseurat ry. Jälkkäriä toteutetaan yhteistyössä koulun rehtorin, opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Suomen Nuorisoseurat ry on valtakunnallinen ja sitoutumaton lasten- ja nuorten kasvatus-, harrastus- ja kulttuurijärjestö, jonka toiminta perustuu Nuorisoseurojen arvoihin: osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Nuorisoseurat järjestävät Jälkkäri-toimintaa Jyväskylän lisäksi myös Oulussa, Rovaniemellä, Lahdessa ja Helsingissä. 
 

 

Jos ei saliin pääse, niin ulkonakin voi
harjoitella trapetsitaiteilua.

 
Kyllä kaverit keinon keksii, kun pitää lämmittää pakkasen puraisemat sormet lämpimiksi.

 


Nyt tarkkana, etteivät supersuositut
pokemon- kortit mene sekaisin

 


Kyllä nyt tarkenee, kun on omat pipot päässä ja ompelukoneen ajokortti taskussa

 


Moni korttipakka on pelattu ”hiirenkorville”,
kun on pelattu maijaa
ja ristiseiskaa isolla porukalla

 


Tänä vuonna suosittua on myös bingon pelaaminen, mukana on n.15-20 lasta.

 

 

Jälkkärin 20-vuotissynttärit huipentuvat 8. toukokuuta klo 13-16
Hippos-hallissa kaikkien jälkkäriläisten ja verttien yhteiseen juhlaan.

Juhlan järjestävät yhteistyössä perusopetus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä FC Vaajakoski.

Menossa mukana Tres Hombres ja Los Piratos!