Yhteystiedot

Turvallinen Iltapäivä

LY 2759986-9
Ruulahdentie 10 B 4
40520 Jyväskylä

Toiminnanjohtaja
Taina Jauhiainen
p. 040 5596 339

Jälkkärimaksut

(Toimintamaksut ja maksuperusteet määrittelee ja päättää palvelua ostava kunta)

Lukuvuoden 2016 - 2017 jälkkärimaksut

 Jyväskylä

 • Kuukausimaksu 130€ , enintään 6 tuntia päivässä klo 11 - 17 välisenä aikana
  • seuraavat sisarukset 105€/ kk
 • Korkeintaan 12 päivää kuukaudessa, 90€. Ei sisarusalennusta.
 • Elokuun toimintamaksu 110€.


Laukaa:

 • Kuukausimaksu 120 €, enintään 6 tuntia päivässä klo 11 - 17 välisenä aikana
  • seuraavat sisarukset 100 €
 • Korkeintaan 12 päivää kuukaudessa, 80 €. Ei sisarusalennusta.
 • Elokuu 70€ (ei sisarusalennusta)

Huomioitavaa:

 • Koulujen loma-aikoina myös Jälkkärit ovat suljettuina.Tämä ei vaikuta maksuihin, vaan maksut pysyvät samoina koko kauden.
 • Jälkkärimaksu sisältää välipalan, tapaturmavakuutuksen sekä Jälkkärin sisällä tapahtuvan harrastetoiminnan.
 • Irtisanominen ja maksuluokkamuutokset on tehtävä kirjallisesti yhtä (1) täyttä kalenterikuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Irtisanominen voi olla vapaamuotoinen ja se tulee päivätä ja allekirjoitettaa ja toimittaa vieressä näkyvään osoitteeseen tai lapsen omaan toimintaryhmään.